top of page

Historik

Den klassiska kinesiska tron är att livet och aktiviteten för den enskilda människan har en nära relation med miljön på alla nivåer.

Detta beskrivs i boken Huangdi Neijing (黄帝内经) som sammanställts av en anonym forskare från Handynastin, för drygt två tusen år sedan. Boken ger en fullständig och systematisk genomgång av följande olika ämnen: förhållandet mellan människan och naturen, fysiologi och patologi i den mänskliga kroppen, och diagnos, behandling och förebyggande av sjukdomar. Den använder också teorier om yin och yang och de fem elementen för att helt och hållet med principerna för behandling genom differentiering av syndrom i enlighet med klimat-och säsongsmässiga förhållanden, geografiska orter och enskilda konstitution. Helhetssynen innebär att se den mänskliga kroppen som en organisk helhet integrerad med den omgivande miljön.

bottom of page